Mirosława Lewicka

Tytuł lekarza weterynarii uzyskała w 1984 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Pierwszą pracę podjęła w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1992 r. wróciła do rodzinnego Mikołowa i tu jako już doświadczony klinicysta została zatrudniona w lecznicy dla zwierząt. Od 2000 r. prowadzi własny Gabinet Weterynaryjny. Zdobyła tytuł specjalisty z zakresu prewencji weterynaryjnej i higieny pasz. Od 1994 r. do 2013 r., obdarzona wielkim zaufaniem koleżanek i kolegów, została delegatem na kolejne Zjazdy Sprawozdawczo-Wyborcze, na obradach którego czynnie uczestniczyła w pracach Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej, Regulaminowej i Uchwał i Wniosków. Jej aktywna postawa spowodowała, że Zjazd wybrał ją na Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IV kadencji, a następnie V kadencji. Jest organizatorem licznych szkoleń organizowanych w ramach działalności Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dla lekarzy weterynarii wykonujących zawód w zakładach leczniczych dla zwierząt, aktywnym członkiem Komisji Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki. Za swoją działalność na rzecz samorządu lekarsko-weterynaryjnego w 2008 roku otrzymała Honorowe Odznaczenie MERITUS – zasłużony dla samorządu lekarzy weterynarii.

 

Działa w Stowarzyszeniu   Przyjaciół Zwierząt Powiatu Mikołowskiego Pro Animali, w którym działa  na rzecz prawnej ochrony zwierząt oraz prowadzi  działalność edukacyjną  z zakresu zwalczania bezdomności zwierząt. Zaangażowana w budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w Mikołowie.

 

Od wielu lat zaangażowana  w organizację od strony weterynaryjnej  Międzynarodowych Mistrzostw  Polski w Wyścigach Psich Zaprzęgów Mikołów-Kamionka.

 

W ramach działania swojego Gabinetu weterynaryjnego  sprawuje opiekę weterynaryjną nad zwierzętami trafiającymi do Leśnego Pogotowia Jacka Wąsińskiego w Mikołowie.

 

Od samego początku jest członkiem Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej zaangażowanym w jej działalność.